Ενημέρωση συμπολιτών μας σχετικά με τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 7ης Απριλίου 2020

Την Τρίτη, 7 Απριλίου 2020, πραγματοποιήθηκε η πρώτη δια τηλεδιασκέψεως συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Είχε προηγηθεί η απόπειρα της Δημοτικής Αρχής για δημοτικό συμβούλιο δια περιφοράς, που σημαίνει ότι η όλη διαδικασία θα εξαντλείτο στην αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της ψήφου μας σε κάθε θέμα, χωρίς καμία δυνατότητα συζητήσεως, διευκρινήσεων, βελτιωτικών προτάσεων κλπ. Σε τέτοιου…