Γραπτό αίτημα για εισαγωγή στην Η.Δ. του Δημοτικού Συμβουλίου τεσσάρων θεμάτων

Προχωρήσαμε σήμερα από κοινού με τις παρατάξεις ΠΟΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ, Μ.ΑΡΙ.ΔΑ και ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΕΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ, συνυπογράφοντος και του ανεξάρτητου συμβούλου κ. Αργιανά, σε γραπτό αίτημα για εισαγωγή στην Η.Δ. του Δημοτικού Συμβουλίου θεμάτων που έχουμε ζητήσει να συζητηθούν και έχουν παραπεμφθεί σε άγνωστο χρόνο… Ακολουθεί το κείμενο της αιτήσεώς μας προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου: Παρακαλούμε … Συνεχίστε να διαβάζετε το Γραπτό αίτημα για εισαγωγή στην Η.Δ. του Δημοτικού Συμβουλίου τεσσάρων θεμάτων.