Επιστολή προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης-Υμηττού με θέμα την Συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Δάφνη-Υμηττός, 28/11/2019 Όπως γνωρίζετε, σύμφωνα με το άρθρο 76 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στους δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από πέντε χιλιάδες (5.000) κατοίκους συγκροτείται, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών, δημοτική επιτροπή διαβούλευσης ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες. Η διάρκεια … Συνεχίστε να διαβάζετε το Επιστολή προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης-Υμηττού με θέμα την Συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.