«Χωρίς ανταποδοτικότητα τα ανταποδοτικά τέλη», άρθρο της επικεφαλής της δημοτικής μας παράταξης Όλγας Χριστινάκη, στο φύλλο Δεκεμβρίου της εφημερίδας Επικοινωνία.