Αίτημα προς Πρόεδρο Συμβουλίου Κοινότητας Υμηττού για χορήγηση στοιχείων σχετικά με τις ανατεθείσες εργασίες σε ιδιώτες

Υμηττός, 27/11/2019 Παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε εγγράφως και στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων μας για όλες τις εργασίες/έργα/αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί/εκχωρηθεί από τον Δήμο μας και με οποιαδήποτε διαδικασία σε ιδιώτες. Επιθυμούμε την αναλυτική καταγραφή τους (έργο, διαδικασία ανάθεσης, χρόνος σύμβασης, επωνυμία ιδιώτη, ύψος δαπάνης κλπ). Επισημαίνουμε ότι έχουμε, ως συλλογικό όργανο και ως εκλεγμένοι … Συνεχίστε να διαβάζετε το Αίτημα προς Πρόεδρο Συμβουλίου Κοινότητας Υμηττού για χορήγηση στοιχείων σχετικά με τις ανατεθείσες εργασίες σε ιδιώτες.